Ceník montovaných domů Abakon Nacenění stavby
28.01.2021

KONSTRUKCE STROPU A STŘECHY

Železobetonové stropy typu Filigran

Základním prvkem železobetonových stropů Filigran jsou tenké prefabrikované panely dodávané na staveniště. Prefabrikované desky jsou jednosměrně vyztuženy nosnou výztuží v kombinaci se svřovanou mřížovinou. Desky jsou položené na pevných a montážních podpěrách. V místech spojů desek je konstrukční výztuž, kterou se na stavbě zaleje betonovou směsí. Svařovaná mřížovina (Kari sítě) slouží ke zmonolitnnění jednotlivých prvků.

jaki rodzaj stropu - filigran

Výhody stropů Filigran:

Stropy dřevěné trámové

Stropy dřevěné jsou nejstarším typem stropu. Obvykle se používají jako podlaha podkroví. Na nosné trámy jsou uchyceny dřevěné OSB desky. Ze spodní části je trám obvykle skryt zavěšeným podhledem. V prostoru mezi stropem a trámy je obvykle umístěna tepená izolace a rozvody vnitřních instalací. Přiznané trámy jsou ozdobným prvkem stropu.

jaki rodzaj stropu - strop drewniany

Výhody dřevěných stropů:

Krov tvoří nosnou konstrukci střechy. Montáž krovu vyžaduje vysoké řemeslné zpracování. Pevné spoje tradičních krovů se získávají přesným sladěním jednotlivých prvků k sobě. Mechanické spojovací prostředky, jako jsou hřebíky nebo svorníky, pouze zpevňují tesařské spoje

Základní surovinou pro krovy je borové nebo smrkové dřevo. Řádně chráněné a ošetřované dřevo plní svou konstrukční funkci stovky let. Proto je naše standardní stavební dřevo C-24 impregnováno prostředky, které dřevo chrání před nepříznivými vnějšími faktory a biologickými škůdci. Impregnace chrání dřevo před nepříznivými vnějšími vlivy a biologickými škůdci. Krov může také sloužit jako základ pro dřevěný strop.

V případě obytného podkroví může tvořit nosný prvek podkrovních dřevěných schodů