Ceník montovaných domů Abakon Nacenění stavby
27.01.2021

Tepelné izolace

Vnější kontaktní zateplovací systém ETICS  je nejoblibenější metodou zateplení obvodových stěn.

Systém má dvě hlavní funkce. Hlavně zlepšuje tepelnou odolnost obvodových konstrukcí oddělujících studenou zónu od teplé, čímž omezuje tepelné ztráty a to se promítá do nižších nákladů na vytápění domu. Má také dekorativní funkci, která zlepšuje vzhled fasády. 

efektowna elewacja domuModulo

Izolace je přizpůsobena navržené stěně z hlediska splnění požadavků požární bezpečnosti, tepelné izolace a vzniku kondenzace v mezivrstvě.

Technologie ETICS spočívá v připevnění ke zdi souvislého systému, který se skládá ze tří vzájemně sladěných vrstev: tepelněizolační, armovací a konečná úprava fasády. 

Omítka má nejen ochrannou funkci, ale je také pohledová. Pro stěny izolované metodou ETICS se používají následující typy tenkovrstvých omítek:

Výhody systému:

Zateplení střechy

Střecha uzavírá dům shora a chrání ho před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Konstrukce střechy začíná montáží krovu, nosné konstrukce střechy. V případě taškové střechy nad vytápěným podkrovím musí být střešní plochy důkladně izolovány 3 ochrannými vrstvami: krycí fólií, tepelnou izolací a parotěsnou fólií..

Název: Ocieplenie dachu.

Krycí fólie se položí na krokve a připevní pomocí kontralati a latí. Fólie plní ve střešní konstrukci dvě funkce, na jedné straně umožňuje průchod vodní páry z domu ven a na druhé straně je izolací proti větru a vlhkosti z tajícího sněhu a dešťových kapek vháněných pod tašky. Větrací mezera, která se táhne od okapu k hřebenu, mezi fólií a roštem, zajišťuje cirkulaci vzduchu a odvádění hromadící se vlhkosti, která ohrožuje střešní konstrukci.

Dalším krokem je připevnění tašek k latím a položení tepelné izolace střechy, aby byla v létě chráněna půda před vedrem a v zimě před únikem tepla. Minerální vlna se natlačí mezi krokve. 

Poté se na krokve připevni ocelový rošt. Mezi krokve a rošt se umístí druhá vrstva minerální vlny, která zajistí požadovanou tepelnou izolaci střechy, a na rošt se připevní parotěsná fólie. Fólie je bariérou proti vodním parám vznikajícím v domě a která brání zvlhčení tepelné izolace. Podhled je proveden ze sádrokartonových desek připevněných k roštu.