Ceník montovaných domů Abakon Nacenění stavby

Zásady ochrany osobních údajů

1. Webové stránky shromažďují automaticky pouze informace obsažené v souborech cookie.

2. Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají v zařízení koncového uživatele. Jsou určeny k použití na webových stránkách. Především obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, jejich jedinečné číslo a dobu uložení v koncovém zařízení.

3. ABAKON BD Spółka z o.o, organizační složka, pobočka Ostrava je subjektem, který umisťuje soubory cookie na koncové zařízení uživatele a má k nim přístup.

4. Provozovatel webových stránek používá soubory cookie k následujícím účelům:

5. Webové stránky používají dva hlavní typy souborů (cookies) – relační a trvalé. Soubory relací jsou dočasné a ukládají se, dokud uživatel neopustí webové stránky (vstupem na jinou webovou stránku, odhlášením nebo vypnutím prohlížeče). Trvalé soubory jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele, dokud je uživatel neodstraní nebo po dobu vyplývající z jejich nastavení.

6. Kdykoli můžete změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie nebo aby vás informoval pokaždé, když je do vašeho zařízení uložen soubor cookie. Další dostupné možnosti lze zaškrtnout v nastavení webového prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že většina prohlížečů je ve výchozím nastavení nastavena tak, aby akceptovala ukládání souborů (cookies) na vašem koncovém zařízení.

7. Provozovatel webových stránek vás upozorňuje, že změny v nastavení vašeho prohlížeče mohou omezit váš přístup k některým funkcím webových stránek.

8. Soubory cookie používané webovou stránkou (umístěné v koncovém zařízení uživatele) mohou být zpřístupněny jejím partnerům a spolupracujícím inzerentům.

9. Informace o nastavení webového prohlížeče naleznete v jeho nabídce (nápověda) nebo na webových stránkách jeho výrobce.

10. Podrobnější informace o souborech cookie jsou k dispozici na webu cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.